Pravidlá používania webových stránok

Prevádzkovateľ: Brilliant, s.r.o. www.najkrajsiesperky.sk

sídlo: Hlavná 40 - Vitézov dvor, 040 01 Košice
IČO: 36578649 IČ DPH:SK2021910484

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č.:14818/V
štatutár: Jozef Baloga – konateľ, tel:+421905642535, email: info@zlatnictvobrilliant.sk
Prevádzka, predajňa: Hlavná 26, 040 01 Košice a korešpondenčná adresa
(ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prezeranie a využívanie webových stránok / e-shopu www.najkrajsiesperky.sk je informačná činnosť za účelom získania informácie o hotových produktoch a možnostiach výroby obrúčok na mieru podľa požiadaviek návštevníka / spotrebiteľa.

Poskytované služby na www.najkrajsiesperky.sk sú určené pre:

  • fyzické osoby, návštevníkom bez registrácie; ktorí majú možnosť zdarma čítať a prezerať webové stránky / e-shop, kde sú uverejnené tovary, služby, Objednávka obrúčok / Gravírovanie šperku – tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa;
  • fyzické osoby, ktorí vyplnia svoje údaje z časti alebo podrobne v Kontaktnom formulári a zvyčajne požiadajú o vypracovanie predbežnej cenovej ponuky zdarma;

Stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava od návštevníkov, užívateľov, spotrebiteľov webových stránok / e-shopu ich spracúva v súlade s Pravidlami spracúvania osobných údajov, aj v zmysle Obchodných podmienok a Príloh a to:

  1. údaje, ktoré zhromažďujeme na základe návštevy našich webstránok / e-shopu:
  • súbory Cookies;
  • náš webserver zhromažďuje údaje ako Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala na našu webstránku / e-shop, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke / e-shopu prehliadate, údaj o prehliadači, ktorý používate a jeho nastaveniach, údaj o Vašom operačnom systéme ako aj údaj o trvaní Vašej návštevy a iné;
  1. v prípade, keď nám ich návštevník, spotrebiteľ týchto webstránok / e-shopu vyplní (napr. newsletter, Kontaktný formulár za účelom otázky, využitia našich služieb, žiadosti o zamestnanie, Registrácia do e-shopu, a pod.)
  2. v prípade reklamácie spotrebiteľa alebo odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v zmysle Reklamačného poriadku.

Prevádzkovateľ považuje všetky informácie o svojich užívateľoch, spotrebiteľoch za dôverné.

Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah nachádzajúci sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom. Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom prevádzkovateľa, alebo vlastníctvom tretích strán, ktoré zverejnili vďaka naším službám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto webových stránok / e-shopu, sme oprávnený kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo prerušiť prístup na tieto webových stránok / e-shop, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 15.2.2020